Välkommen

Några av våra kamrater.

FN dagen vid Livgardet 24 oktober 2014 och ceremonin på Gärdet. 

Ordförande Claes Bernhorn kransbärare, kransnedläggare var Överste Stefan Sandborg.
Fanbärare för föreningens fana var Ray Lindahl. 

 

 

Kamratföreningens utsmyckning av stora VIP matsalen på Livgardet